IFAD

IFAD
IFAD
 
[englisch'aɪfəd\], Abkürzung für International Fund for Agricultural Development, Internationaler Fonds für Agrarentwicklung.

Universal-Lexikon. 2012.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • ifadələnmə — «İfadələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ifadə — is. <ər.> 1. Anlatma, izah etmə, aydın və açıq söyləmə, demə, izhar etmə; izah, şərh, bəyan. Yazılı ifadə (yazı ilə bildirmə). Şifahi ifadə (ağızdan anlatma). İfadə tərzi. – Bu sualın ahəngi içərisində nə kimi ifadələr olduğunu Zeynal çox… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ifadəli — sif. Yaxşı və aydın ifadə edən. İfadəli nitq. İfadəli danışıq. İfadəli yazı. İfadəli z. oxumaq. – Qız atasının dediklərini çox ifadəli bir dillə yazmışdı. M. Hüs.. // Daxili keyfiyyətləri, təəssüratı və s. əks etdirən. İfadəli baxışlar. İfadəli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • IFAD — Der IFAD (engl. International Fund for Agricultural Development) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Der Fonds entstand auf Anregung des Welternährungsgipfels von 1974. Die Satzung trat am 30. November 1977 in Kraft. Sitz der… …   Deutsch Wikipedia

  • ifadəçi — is. İfadə edən, əks etdirən, təmsil edən. M. F. Axundovdan sonra ən bö yük demokrat, bu yeni keyfiyyətli demokratizmin ədəbiyyat sahəsində böyük ifadəçisi C. Məmmədquluzadə (Molla Nəsrəddin) oldu. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • IFAD — Abk. für International Fund for Agricultural Development, Internationaler Agrar Entwicklungsfonds, Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung; 1977 als Sonderorganisation der ⇡ UN mit Sitz in Rom auf Initiative der… …   Lexikon der Economics

  • ifadələnmək — məch. İfadə olunmaq, əks olunmaq, öz əksini tapmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ifadələndirilmə — «İfadələndirilmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ifadələndirmə — «İfadələndirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ifadəlilik — is. İfadəli olma, yaxşı və aydın ifadə etmə. Dilin, üslubun ifadəliliyi. Balerinanın hərəkətlərindəki ifadəlilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”